Uppdrag i kulturlivet

Hans Enflo Kultur

Uppdrag i offentlig förvaltning och i kulturlivets organisationer

Min administrativa erfarenhet grundar sig på lång anställning som avdelningsdirektör i Statens kulturråd och kansliråd i Regeringskansliet/Kulturdepartementet, där jag har arbetat med såväl konst- som kulturarvsfrågor. Jag har representerat Sverige i en rad internationella organisationer som EU, Europarådet och Unesco (bl.a. Världsarv).

I musiklivet har jag eller har haft en rad förtroendeuppdrag. Jag har varit ordförande utsedd av Kungliga Musikaliska Akademien i Järnåkerfonden, som förvaltar stråkinstrument för utlåning till framstående musiker. 

Bland andra uppdrag jag haft kan nämnas mångårigt ordförandeskap i Mazerska kvartettsällskapet, www.mazer.se. Tillsammans med Per och Lena Enflo drev jag en förening för kammarmusik, Enflos Musikförening EMF. 2012-2016.

Mina  erfarenheter av offentlig förvaltning och internationella organisationer  samt  samordnings-, utvecklings- och förändringsarbete i musiklivet gör mig väl förberedd för olika uppdrag med anknytning till dessa områden.

AKTUELLA UPPDRAG

Sekreterare i

Utgivning och försäljning av verk av äldre och samtida svenska tonsättare 

Ledamot i styrelsen för Dag Wirén Stiftelsen (www.dagwiren.se), utsedd av Kungliga Musikaliska Akademien
Dag Wirén (1905-1986) - komponist, pianist och recensent - var en av den svenska 1900-talsmusikens förnyare.

 

Webbsida uppdaterad 19 februari 2014